De Centrale

May 30, 2018

Techniek en kunst – een “centrale” “Mix”?

De man van Vitruvius van Leonardo da Vinci. Een pareltje uit onze cultuurgeschiedenis. Is dit wetenschap, techniek? Of kunst? Leonardo hield het bij het eerste; toch prijkt het werk in alle overzichten van kunstge- schiedenis.

Mag ik u geruststellen: de verhouding tussen wetenschap, tech- niek en kunst is altijd al ambigu geweest. Maar steeds waren ze ook complementair.

Beide zijn ze – elk op hun manier – resultante van de miljoenen- jaren lange evolutie van de menselijke soort. Toen de primitieve mens de techniek van het vuur leer- de beheersen, ontstonden ook de eerste grotschilderingen. Van oudsher inspireerde techniek de kunst.

In 1958 verrees in Ruien de eerste versie van “de centrale”. Het was een technisch hoogstandje en ze zou lang de belangrijkste thermische centrale van België blijven. Aanvankelijk begroet als industriële boost voor de streek, zorgde ze ook vrij snel voor controverse. Waarom in Ruien, rechteroever van de Schelde, en niet in Avelgem, op linkeroever? Lucht- en bodem- verontreiniging waren toen als thema nog vrij jong. De aanvoer van “pitch” – waarbij zwaar vervuild afval naar grondstof werd gerecycleerd – zorgde voor nooit gezien milieuprotest in de Scheldestreek. Niet enkel bij de “geitenwollensokken groene jongens” maar ook bij heel wat omwonenden die zich ’s morgens geconfronteerd zagen met een wagen waarop zich een  jne roetlaag had vastgezet. De Zuid-West-Vlaamse milieubeweging was geboren.

50 jaar later schrijft MIX een nieuwe episode in dit streekverhaal tussen techniek en kunst.

Wekenlang kon hij de a raak van “de Centrale” van nabij meemaken. Als “technicus” maakte hij er een reeks schitterende foto-impressies van. Als “kunstenaar” verbeeldde hij het gebeuren in 34 soms monumentale schilderwerken. Met Da Vinci in het achterhoofd? Soms gedetailleerd nauwkeurig, soms “Gestaltmatig” maar steeds kleurrijk.

Techniek en kunst: vaak een moeilijke relatie, maar vruchtbaar voor een bevlogen kunstenaar als MIX. Frans Decoster

WORKS IN COLLECTION

PARABOLA COOLING TOWER 7
COOLING TOWER DETAIL
COOLING FINS. COOLING TOWER 2
FLYING ASH 6TH TANK BRIDGE
THROUGH TANK 6
END GRIPPER. CABLE WINDER FROM STACKER
COAL TRANSPORT TO THE BURNER
TURBINE IMPELLER
CUT VIEW. 6TH TANK
PARABOLA COOLING TOWER 4
BASE OF COOLING TOWER
CABLE TRAY FEED TANK 6
PARABOLA COOLING TOWER 3
DETAIL STEEL PLATE 6TH TANK 2
STEAM PIPELINE FOR HIGH AND MEDIUM PRESSURE TURBINE
ENTRANCE IN THE COOLING TOWER
COOLING FINS. COOLING TOWER
PARABOLA COOLING TOWER
OIL STATION COAL MILLS
COOLING TOWER BASE. DETAIL
TURBINE BLOCK C
DETAIL STEEL PLATE 6TH TANK
PARABOLA COOLING TOWER-8
CENTRAL COLUMN 6TH TANK 2
CENTRAL COLUMN 6TH TANK
WOODEN SCREW. BIOMASSA
WAREHOUSE
END OF TANK 6
CUT IN 6TH TANK WITH FLYING ASH
INSIDE SPACE 6TH TANK
PARABOLA COOLING TOWER 5
PARABOLA COOLING TOWER 2
DESOX CLEANING INSTALLATION
CASING COOLING TOWER


MEDIA

Press releases


EXPOSITION DETAILS

From:
Friday, May 19, 2017
Till:
June 11, 2017
location:
Ruien+Centrale